Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychosociální problematika dětí se střevním vývodem a jejich rodin
Název práce v češtině: Psychosociální problematika dětí se střevním vývodem a jejich rodin
Název v anglickém jazyce: Psychosocial problems of children with intestinal outlet, and their families
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Hubertová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2011
Datum zadání: 29.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2011
Datum a čas obhajoby: 30.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2012
Oponenti: doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK