Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití hry ve volném čase
Název práce v češtině: Využití hry ve volném čase
Název v anglickém jazyce: Games utilisation in leisure time
Klíčová slova: Volný čas, výchova, hra, dobrovolný, zábavný, tábor, rozvoj, spolupráce.
Klíčová slova anglicky: Recreation, education, play, voluntary, fun, camp, development, cooperation.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Dvořáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2011
Datum zadání: 29.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Oponenti: Mgr. Hana Nádvorníková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1, Ujasnění cíle práce
2, Sběr podkadů k vypracování teoretické části
3, Využití vlastní teoretické činnosti(vedení zájmového kroužku)
4, Realizace vlastních i převzatých her
5, Reflexe a hodnocení použitých her
6, Sumarizace bakalářské práce
Seznam odborné literatury
BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Most: Dialog, 1992. ISBN 80-85194-52-X
BURDA, Jan- ŠLOSAROVÁ, Vladimíra a kol.. Tábory a další zotavovací akce.. Praha: 2008. ISBN 978-80-86784-59-5
ČINČERA, Jan. PRÁCE S HROU Pro profesionály. Havlíčkův Brod: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0
FOGLOVÁ, Majka. Táborové etapové hry: Pro děti od 7 do 11let. Portál 2006. ISBN 80-7367-128-X
FRANC, Daniel. Učení zážitkem a hrou: praktická příručka instruktora. Brno:2007. ISBN 978-80-251-1701-9
HANUŠ, Radek. Zážitkově pedagogické učení: modely zkušenostního učení, motivace, prostředky zážitkové pedagogiky, projektování. Praha: 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
HÁJEK, Bedřich. Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Praha: 2008. ISBN 978-80-7367-473-1
HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-927
LÁLA, Zbyněk. Organizační a programová příprava (nejen) dětských táborů. DDM jižní město: 2006.
MOUČKOVÁ, Miroslava. Záhadný zub. Praha: 1994. ISBN: 80-901430-2-4
NĚMEC, Jiří. S hrou na cestě za tvořivostí. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-014-X
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. HRY pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-689-6
TÁBOROVÉ. Táborové hry. Brno: 1993. ISBN 80-900804-6-4
VECHETA, Vladimír. Indoor aktivity. Brno: 2009. ISBN 978-80-251-2561-8.
VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-998-4
ZELINOVÁ, Milota. Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-197-6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK