Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Factoring postupování pohledávek jako předmět podnikání
Název práce v češtině: Factoring postupování pohledávek jako předmět podnikání
Název v anglickém jazyce: Factoring with respect to Assignments of Claims as the Objects of Business
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2006
Datum zadání: 01.07.2006
Datum a čas obhajoby: 30.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.10.2006
Oponenti: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK