Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Receptory NK buněk
Název práce v češtině: Receptory NK buněk
Název v anglickém jazyce: Receptors of NK cells
Klíčová slova: NK buňka, NK receptor, NK receptorová signalizace, aktivace, inhibice, ligand, MHC glykoproteiny, imunitní odpověď
Klíčová slova anglicky: NK cell, NK receptor, NK receptor signalling, activation, inhibition, ligand, MHC glycoproteins, immune response
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 13.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2012
Oponenti: Mgr. et Mgr. Barbora Pavlů
 
 
 
Předběžná náplň práce
Anotace: Základní charakteristika NK buněk, cytotoxicita, aktivace, inhibice a regulace. Popis dosud nalezených receptorů, signalizace, jejich úloha a ligandy. Využití NK buněk pro imunoterapie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Annotation: Characteristic of NK cells, cytotoxicity, activation, inhibition and regulation. Description of known receptors, signalling, their function and ligands. NK cell immunotherapy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK