Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha polyploidizace v evoluci rodu Chenopodium (merlík) se zaměřením na Chenopodium quinoa
Název práce v češtině: Úloha polyploidizace v evoluci rodu Chenopodium (merlík) se zaměřením na Chenopodium quinoa
Název v anglickém jazyce: The role of polyploidisation in the evolution of the genus Chenopodium with a focus on Chenopodium quinoa
Klíčová slova: rod Chenopodium, Chenopodium quinoa, polyploidizace, fylogeneze, nutriční vlastnosti, abiotický stres
Klíčová slova anglicky: Chenopodium, Chenopodium quinoa, polyploidization, phylogenesis, nutrition values, abiotic stress
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Helena Štorchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 23.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Oponenti: prof. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK