Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posouzení geotechnických poměrů v oblasti vodochodského letiště
Název práce v češtině: Posouzení geotechnických poměrů v oblasti vodochodského letiště
Název v anglickém jazyce: Evaluation of Geotechnical Conditions in Vodochody Airport Area
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Král
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.01.2012
Datum zadání: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2014
Oponenti: RNDr. Richard Malát, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vedoucím práce je RNDr. Jan Král. Zájemci mohou kontaktovat J. Boháče.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK