Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv neuroaktivních steroidů inhibujících NMDA receptory na chování
Název práce v češtině: Vliv neuroaktivních steroidů inhibujících NMDA receptory na chování
Název v anglickém jazyce: The influence of the neuroactive steroids inhibiting NMDA receptors on behaviour
Klíčová slova: NMDA receptor, neuroaktivní steroidy, chování, excitotoxicita, kognitivní funkce, neuroprotekce
Klíčová slova anglicky: NMDA receptor, neuroactive steroid, behaviour, excitotoxicity, cognitive functions, neuroprotection
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 28.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK