Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vplyv dojčenia na rast detí predškolského veku
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vplyv dojčenia na rast detí predškolského veku
Název práce v češtině: Vliv kojení na tělesný růst předškolních dětí
Název v anglickém jazyce: Effect of breastfeeding on the growth of preschool children
Klíčová slova: dlhodobo dojčené deti, Z-skóre, hmotnosť, telesná výška, BMI
Klíčová slova anglicky: long-term breast-fed children, Z-score, weight, body height, BMI
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 28.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK