Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Code-switching jako vyjádření moci a solidarity v česko-slovenském prostředí
Název práce v češtině: Code-switching jako vyjádření moci a solidarity v česko-slovenském prostředí
Název v anglickém jazyce: Code-switching as an expresion of power and solidarity in Czechoslovak enviroment
Klíčová slova: code-switching, konverzačná analýza, sociálna vzdialenosť, status, kontext, idiolekt, jazyková ideológia, alkohol a ľudská reč
Klíčová slova anglicky: code-switching, conversation analysis, social distance, status, context, idiolect, language ideology, alcohol and speech
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 28.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK