Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Souvislost osobnosti s pohybovými parametry tance a chůze (získaných pomocí technologie Motion Capture).
Název práce v češtině: Souvislost osobnosti s pohybovými parametry tance a chůze (získaných pomocí technologie Motion Capture).
Název v anglickém jazyce: Correlation of personality traits with gait and dance movement using data produced by Motion Capture technology.
Klíčová slova: tanec, chůze, osobnost, Motion Capture
Klíčová slova anglicky: dance, gait, personality, Motion Capture
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 28.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Ing. Ondřej Bečev
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK