Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení žen v pracovním právu
Název práce v češtině: Postavení žen v pracovním právu
Název v anglickém jazyce: Position of Women in Labour Law
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 28.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 23.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2013
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK