Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zeeman effect in semiconductor quantum structures
Název práce v češtině: Zeemanův jev v polovodičových kvantových strukturách
Název v anglickém jazyce: Zeeman effect in semiconductor quantum structures
Klíčová slova: záporný trion, Luttingerův Hamiltonián, Zeemanův jev, jednoduchá kvantová jáma, míchání stavů valenčního pásu, Landého g-faktor
Klíčová slova anglicky: negative trion, Luttinger Hamiltonian, Zeeman effect, single quantum well, valence subband mixing, Landé g-factor
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2011
Datum zadání: 25.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2011
Datum a čas obhajoby: 19.12.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.12.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK