Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výskyt methicilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus ve FN v Hradci Králové v letech 2011-2012
Název práce v češtině: Výskyt methicilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus ve FN v Hradci Králové v letech 2011-2012
Název v anglickém jazyce: Incidence of meticillin-resistant Staphylococcus aureus in University Hospital Hradec Kralove 2011-2012
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: MUDr. Pavla Paterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 02.11.2012
Datum a čas obhajoby: 30.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2013
Oponenti: MUDr. Lenka Hobzová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše literárních pramenů (charakteristika S. aureus, onemocnění, terapie, vznik a vývoj rezistence na antibiotika, MRSA, diagnostika, epidemiologická situace)
Sběr dat a zpracování výsledků
Vyhodnocení výsledků, interpretace a diskuze s využitím teoretických a praktických znalostí
Seznam odborné literatury
Votava a kol. Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun 2003
Votava a kol. Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody, Neptun 2010
EARSS Annual report, dostupný z www.ecdc.europa.eu, European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)
Dokumenty NRL pro antibiotika dostupné z www.szu.cz,
Pub Med
Předběžná náplň práce
Rešerše literárních pramenů z oblasti výskytu multirezistentních kmenů, pravidelný sběr dat z laboratorního informačního systému FNHK, zpracování dat podle výskytu v klinických oborech, klinikách, odděleních, sestavení epidemiologických přehledů, srovnání výsledků s literárními údaji.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research of literature in the subject of the incidence of multiresistant strains, regular colection of data from laboratory information system, data processing in accordance with the prevalence in the clinical disciplines, clinics, departments, the stablishment of epidemiological surveys, the results of the comparison with literary figures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK