Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přehled typů končetinových vad u člověka.
Název práce v češtině: Přehled typů končetinových vad u člověka.
Název v anglickém jazyce: Summary of types of human limbs defects.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2011
Datum zadání: 25.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: RNDr. Božena Novotná, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK