Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží se zaměřením na leteckou přepravu
Název práce v češtině: Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží se
zaměřením na leteckou přepravu
Název v anglickém jazyce: The Liability of a Carrier in International Carriage of Goods Focussing on Air Transport
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.07.2006
Datum zadání: 26.07.2006
Datum a čas obhajoby: 25.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.10.2006
Oponenti: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK