Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role MDR transporterů v resistenci biofilmů u kvasinek
Název práce v češtině: Role MDR transporterů v resistenci biofilmů u kvasinek
Název v anglickém jazyce: Role of MDR transporters in yeast biofilm resistance
Klíčová slova: rezistence, MDR transportéry, Candida albicans, biofilmy
Klíčová slova anglicky: resistance, MDR transporters, Candida albicans, biofilms
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2011
Datum zadání: 25.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Oponenti: RNDr. Gabriela Mikušová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce je zaměřena na transportéry mnohočetné lékové rezistence (MDR) a jejich roli v rezistenci biofilmů kvasinek k toxickým látkám. Biofilmy jsou strukturovaná mikrobiální společenstva produkující extracelulární matrix a projevující odlišné vlastnosti ve srovnání s individuálními buňkami, mimo jiné z hlediska odolnosti k antimikrobiálním látkám. MDR pumpy přispívají k vyšší rezistenci biofilmů pouze v počátečních fázích jejich vývoje, později jsou nahrazeny mnoha jinými mechanismy. Nejvýznamnějšími MDR přenašeči kvasinky Candida albicans jsou Cdr1p, Cdr2p a Mdr1p. Cdr1p a Cdr2p způsobují rezistenci k azolům – flukonazolu, ketokonazolu a itrakonazolu, které byly dříve hojně používané jako léčiva proti kvasinkovým onemocněním. Mdr1p rovněž přispívá k rezistenci k flukonazolu. Rezistence k léčivům působí značné problémy v terapii kvasinkových onemocnění, proto je porozumění mechanismům, které odolnost kvasinkových společenstev způsobují, velmi důležité.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is focused on multidrug resistance transporters (MDR) and their role in the drug resistance of yeast biofilms. Biofilms are structured microbial communities that are markedly different from planktonic cells. Biofilm cells produce extracellular matrix and display other typical characteristics related to their enormous resistance to antimicrobial agents. MDR pumps contribute to higher resistance of biofilms only during early phases of biofilm development; later, MDR pumps are substituted by many other mechanisms. Cdr1p, Cdr2p and Mdr1p are the most important MDR transporters of Candida albicans. Cdr1p and Cdr2p cause resistance to azoles – fluconazole, ketoconazole and itraconazole, which have been widely used as drugs against yeast infections. Mdr1p contributes also to the resistance to fluconazole. Drug resistance causes considerable problems in the treatment of fungal infections. For this reason, it is so important to understand drug-resistance mechanisms of yeast communities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK