Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The impact of SIRT1 inhibition on zebrafish morphology and behavior
Název práce v češtině: Vliv inhibice SIRT1 na morfologii a chování Dánia pruhovaného
Název v anglickém jazyce: The impact of SIRT1 inhibition on zebrafish morphology and behavior
Klíčová slova anglicky: epigenetics, zebrafish, sirtuins, SIRT1, Parkinson´s disease, MPP+, embryo development, histone deacetylase
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2011
Datum zadání: 04.01.2012
Datum a čas obhajoby: 24.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2013
Oponenti: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Doutor Jorge Miguel de Ascenção Oliveira
Zásady pro vypracování
experimentální práce na dané téma
testování vlivu inhibice sirtuinu 1 na vývoj a chovaní embrya a larvy Dánia pruhovaného a zkoumání vlivu inhibice SIRT1 na rozvoj symptomů Parkinsonovy nemoci
porovnání se současnou literaturou
Seznam odborné literatury
Vědecké články k danému tématu
Předběžná náplň práce
experimentální práce a porovnání dosažených výsledků s dosud publikovanými daty k danému tématu
diplomantka by se měla popsat epigenetickou regulací řízenou sirtuinem 1 a sledovat možnou souvislost mezi funkcí sirtuinu 1 a Parkinsonovou chorobou
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Experimental research and comparison of the data achieved with current knowledge
A student should describe epigenetic modulation mediated by sirtuin 1 and to investigate possible link between function f sirtuin 1 and Parkinson´s disease
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK