Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ideologické zdroje náboženského terorismu
Název práce v češtině: Ideologické zdroje náboženského terorismu
Název v anglickém jazyce: Ideological Sources of Religious Terrorism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2011
Datum zadání: 24.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK