Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace české a španělské právní úpravy odpovědnosti za škodu
Název práce v češtině: Komparace české a španělské právní úpravy odpovědnosti
za škodu
Název v anglickém jazyce: Comparison of Spanish and Czech Legal Regulation of Liability for Damage
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2006
Datum zadání: 25.10.2006
Datum a čas obhajoby: 25.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.10.2006
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK