Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volební systém ve volbách do PS PČR a jeho možná změna
Název práce v češtině: Volební systém ve volbách do PS PČR a jeho možná změna
Název v anglickém jazyce: The electoral system of elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the CR and its potential changes
Klíčová slova: volby, volební systém
Klíčová slova anglicky: elections, electoral system
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2011
Datum zadání: 24.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2013
Datum a čas obhajoby: 28.05.2013 10:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2013
Oponenti: doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK