Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Internetová a počítačová kriminalita
Název práce v češtině: Internetová a počítačová kriminalita
Název v anglickém jazyce: The principle of subsidiarity of criminal law
Klíčová slova: Kybernetická bezpečnost, kybernetická kriminalita
Klíčová slova anglicky: Cybersecurity, cybercrime
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2011
Datum zadání: 24.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2013
Datum a čas obhajoby: 21.11.2013 13:30
Místo konání obhajoby: PF UK, míst. č. 342
Datum odevzdání elektronické podoby:27.10.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.11.2013
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na trestné činy proti důvěrnosti, integritě a dostupnosti počítačových dat a systémů. Tyto kybernetické útoky mohou ohrozit kybernetickou bezpečnost na úrovni státu a způsobit nedozírné škody. V současné době je v České republice připravován zákon o kybernetické bezpečnosti, jehož cílem je reagovat na tyto útoky. Diplomová práce zkoumá zejména trestněprávní aspekty tohoto zákona. Velký prostor je v práci dále věnován nedávno ratifikované Úmluvě o počítačové kriminalitě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The master's thesis focuses on criminal offences against confidentiality, integrity and availability of computer data and computer systems. These cyber attacks can endanger the cyber security at the national level and inflict immeasurable damage. In the present day, a Cybersecurity Act is being prepared in the Czech Republic whose goal is to respond to these attacks. Master's thesis examines especially penal aspects of this law. Moreover, a large space in the thesis is devoted to the recently ratified Convention on Cybercrime.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK