Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy definice a klasifikace lamprofyrů
Název práce v češtině: Problémy definice a klasifikace lamprofyrů
Název v anglickém jazyce: Problems of definition and classification of lamprophyres
Klíčová slova: žilné horniny, lamprofyry, klasifikace, mikrostruktury, minerální asociace, chemické složení
Klíčová slova anglicky: dyke rocks, lamprophyres, classifcation, microstructure, mineral assemblage, chemical composition
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Holub, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2011
Datum zadání: 15.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Štemprok, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce má rešeršní charakter s možností doplnění vlastním petrografickým výzkumem a zahrnuje tuto dílčí problematiku: Historie názvu lamprofyr. Vývoj definice lamprofyrů, pojetí dílčích skupin lamprofyrů a definice jednotlivých horninových typů od počátku až po nejnovější verzi klasifikace IUGS. Problémy s přechodnými horninami mezi vápenatoalkalickými lamprofyry a žilnými dioritovými až syenitovými porfyry. Vztahy mezi lamprofyry a lamproity. Možné doplnění: Dokumentace příkladů z Českého masivu a evropských Variscid.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK