Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Mechanismy sexuální selekce u listorohých brouků se zaměřením na podčeleď Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeoidea)
Název práce v češtině: Mechanismy sexuální selekce u listorohých brouků se zaměřením na podčeleď Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeoidea)
Název v anglickém jazyce: Sexual selection in Scarab beetles with empahsis to the subfamily Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeoidea)
Klíčová slova: Brouci, sexuální selekce, evoluce, listorozí, konkurence, rohy brouků
Klíčová slova anglicky: Coleoptera, sexual selection, evolution, scarab beetles, competition, horns beetles
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2011
Datum zadání: 23.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: RNDr. David Král, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK