Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologické projevy vývoje údolí Králického Sněžníku
Název práce v češtině: Morfologické projevy vývoje údolí Králického Sněžníku
Název v anglickém jazyce: Morfological displays of valley´s evolution in Králický Sněžník Mountains
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2011
Datum zadání: 20.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Oponenti: RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je určit a definovat morfologické projevy vývoje údolí, klasifikovat je a stanovit jejich roli při rekonstrukci vývoje údolí.
Použité pracovní metody: rešerše odborné literatury zaměřené na studium údolí, terénní průzkum - geomorfologické mapování, GIS a základní statistické metody.
1. krok – základní morfometrické analýzy údolí a reliéfu nad DMÚ (stanovení zarovnaných úrovní povrchu a jejich odraz do morfologie údolí).
2. krok - tvorba podélných, příčných profilů s využitím laserového sklonoměru-dálkoměru.
3. krok - vymapování nepravidelností v podélných a příčných profilech údolí (např. spočinků na údolních svazích, stupňů v podélném profilu), případně dalších morfologických projevů vývoje údolí.
4. krok - určení a vyhodnocení vlivu geologických poměrů (litologie a tektoniky) na tvar údolí.
5. krok - klasifikace a vyhodnocení tvarů a morfologických projevů dokládajících vývoj údolí.
6. krok - nastínění vývoje údolí na základě doložených morfologických projevů a konfrontace s literaturou popisující vývoj reliéfu této oblasti.
Zájmové území: Králický Sněžník
Datové zdroje: informační zdroje, DMÚ 25, vlastní terénní průzkum
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK