Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Glosolálie ve Skutcích apoštolů a u Pavla
Název práce v češtině: Glosolálie ve Skutcích apoštolů a u Pavla
Název v anglickém jazyce: Glossolalia in the Acts of Apostles and in Paul
Klíčová slova: glosolálie, jazyky, Duch svatý, Skutky apoštolů, Korint, proroctví, dar výkladu, křest, konverze, vzkládání rukou
Klíčová slova anglicky: glossolalia, tongues, Holy spirit, Acts, Corinth, prophecy, interpretation, baptism, conversion, laying on of hands
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Nového zákona (27-NZ)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.05.2012
Datum zadání: 22.05.2012
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Oponenti: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Gerd Theissen, Psychologische Aspekte paulinischer Theologie (FRLANT 131), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983
tam: 4. Kapitel: Glossolalie – Sprache des Unbewußten? (str. 269–332)

Gerd Theissen, Erleben und Verhalten der ersten Christen: Eine Psychologie des Urchristentums, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2007
tam kap. II. Erfahrung und Erleben. Die spirituelle Dimension der urchristlichen Religion, d. Religiöses Sprechen: Gebet und Glossolalie (str. 189–202)

George Barton Cutten, The Psychological Phenomena of Christianity (New York: Scribner, 1908), http://www.archive.org/details/psychologicalphe00cutt
podle G. Fee (viz níže) jeden z mála autorů, který se fenoménem glosolálie zabýval před tím, než se (znovu) objevil jako fenomén přítomného křesťanstva; na uvedené adrese je kniha v různých elektronických formátech, jedna kapitola je tam také věnována glosolálii; Cutten o tom napsal celou knihu (Speaking with Tongues: Historically and Psychologically Considered, Yale University Press 1927), na kterou právě Fee odkazuje, ale ta tu není k sehnání.

James Douglas Grant Dunn, Baptism in the Holy Spirit, Philadelphia: Westminster, 1970

James Douglas Grant Dunn, Jesus and the Spirit. A study of the religious and charismatic experience of Jesus and the first Christians as reflected in the New Testament, Philadelphia: Westminster, 1979

James Douglas Grant Dunn, Beginning from Jerusalem (Christianity in the Making 2), Grand Rapids (Mich.), Cambridge: Eerdmans, 2009
tam na str. 817–824 výklad o 1K 12–14 [tím možno začít]

Frederick Dale Bruner, A Theology of the Holy Spirit. The Pentecostal Experience and the New Testament Witness, Grand Rapids: Eerdmans, 1970
výklad systematika s biblickým zájmem a letniční zkušeností
postupuje exegeticky – možno vybrat výklady k příslušným pasážím

Craig S. Keener, Spirit in the Gospels and Acts: Divine Purity and Power, Grand Rapids: Baker Academic, 2010
prominentní americký biblista s pozitivním vztahem k enthusiastickému křesťanství, zvláště mimo euro-americkou kulturní oblast

Reinhold Ulonska, Duchovní dary v učení a praxi: Jak používat charismata Ducha svatého, (trans. Jaroslav Pleva), Albrechtice: Křesťanský život, 1991
vzdělaný protagonista letničního hnutí
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK