Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Právní otázky komerčního a investičního bankovnictví
Název práce v češtině: Právní otázky komerčního a investičního bankovnictví
Název v anglickém jazyce: Legal issues of commercial and investment banking
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2011
Datum zadání: 23.11.2011
Datum a čas obhajoby: 26.09.2014 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 322
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2014
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK