Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autorskoprávní ochrana počítačových programů
Název práce v češtině: Autorskoprávní ochrana počítačových programů
Název v anglickém jazyce: Copyright Protection of Computer Software
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Irena Holcová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2006
Datum zadání: 24.10.2006
Datum a čas obhajoby: 24.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.10.2006
Oponenti: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK