Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva
Název práce v češtině: Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva
Název v anglickém jazyce: Legal Regulation of the Protection of Plants and Animals
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.07.2006
Datum zadání: 23.07.2006
Datum a čas obhajoby: 23.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2006
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK