Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Studium lipoproteinů metodou SEC-LLSD"
Název práce v češtině: "Studium lipoproteinů metodou SEC-LLSD"
Název v anglickém jazyce: Lipoprotein study by SEC/LLSD method
Klíčová slova: lipoproteins, SEC, LLSD
Klíčová slova anglicky: Lipoproteins, SEC, LLSD
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 16.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: Mgr. Barbora Staňková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
Předběžná náplň práce
Separace lipoproteinů ultracentrifugou; Gravimetrické stanovení koncentrace lipoproteinu (stanovení proteinu, cholesterolu a triglyceridu rutinní metodou); Určení závislosti dn/dc; Na základě přímé kalibrace a elučního času určení velikosti sledovaných částic; Srovnání chromatografického chování lipoproteinů na různých kolonách pro optimalizaci podmínek
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Separation of lipoproteins by ultracentrifugation; Gravimetric determination of concentration of lipoproteins (determination of proteins, chloesterol and triglycerides by routine method); Determination of dn/dc dependences; Determination of particle size on the bases of direct calibration and elution times; Comparison of chromatographic behaviour of lipoproteins on various columns for optimalisation of experimental conditions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK