Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava ekologického zemědělství
Název práce v češtině: Právní úprava ekologického zemědělství
Název v anglickém jazyce: Legal Regulation of Ecological Agriculture
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.07.2006
Datum zadání: 23.07.2006
Datum a čas obhajoby: 23.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.10.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:10.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2006
Oponenti: doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK