Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení horizontálního napětí brněnského jílu oedometrickou zkouškou
Název práce v češtině: Stanovení horizontálního napětí brněnského jílu oedometrickou zkouškou
Název v anglickém jazyce: Horizontal stress in Brno Clay determined by oedometer test
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Boháč, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2011
Datum zadání: 25.04.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: prof. RNDr. David Mašín, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude založena na vlastních laboratorních experimentech. Provedou se standardní oedometrické zkoušky stlačitelnosti, pro něž budou zkušební vzorky vyříznuty z neporušených vzorků téglu tak, aby osové napětí odpovídalo horizontálnímu směru in situ. Stanoví se zdánlivé překonsolidační horizontální napětí. Práce bude součástí řešení grantu GAČR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK