Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
English back-formation in the 20th and the early 21st century
Název práce v češtině: Zpětné tvoření v angličtině ve 20. a na začátku 21. století
Název v anglickém jazyce: English back-formation in the 20th and the early 21st century
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Klégr
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2011
Datum zadání: 08.11.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2011
Datum a čas obhajoby: 28.11.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.
  doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK