Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daňové systémy zemí Evropské unie
Název práce v češtině: Daňové systémy zemí Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Tax Systems in the EU Countries
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2006
Datum zadání: 23.10.2006
Datum a čas obhajoby: 23.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2006
Oponenti: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK