Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sukcese vegetace na výsypce vápencového lomu
Název práce v češtině: Sukcese vegetace na výsypce vápencového lomu
Název v anglickém jazyce: Vegetation succession on a limestone quarry landfill
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2011
Datum zadání: 21.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK