Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Preparation of conjugated polymers-based fluorescence probes
Název práce v češtině: Příprava fluorescenčních sond odovozených od kojugovaných polymerů
Název v anglickém jazyce: Preparation of conjugated polymers-based fluorescence probes
Klíčová slova: Konjugované polymery, Luminiscenční senzory, fluorescence, polymerní syntéza, charakterizace polymerních materiálů
Klíčová slova anglicky: conjugated polymers, luminescence sensors, fluorescence, polymer syntesis, polymer characterization
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Zedník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2017
Datum zadání: 11.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Syntéza monomerů
syntéza konjugovancýh polymerů
Pospolymerizační modifikace připravených polymerů
Interakce modelových polutantů s připravenými polymerními systémy
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The monomer synthesis
Conjugated polymers synthesis
postpolymerization modification of prepared polymers
basic study of model pollutants wirh prepared polymeric systems
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK