Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Buněčnou smrt regulující microRNA a jejich role ve vývoji a patologickych procesech.
Název práce v češtině: Buněčnou smrt regulující microRNA a jejich role ve vývoji a patologickych procesech.
Název v anglickém jazyce: Cell death-regulating micro RNAs and their role in the development and pathological processes.
Klíčová slova: miRNA, apoptóza, genová exprese, translace, buněčná smrt, rakovina
Klíčová slova anglicky: miRNA, apoptosis, gene expression, translation, cell death, cancer
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2011
Datum zadání: 21.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: RNDr. Eva Seifertová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK