Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky mezinárodního rodinného práva
Název práce v češtině: Aktuální otázky mezinárodního rodinného práva
Název v anglickém jazyce: Contemporary issues of international family law
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2006
Datum zadání: 19.10.2006
Datum a čas obhajoby: 20.12.2006 15:00
Místo konání obhajoby: 316
Datum odevzdání elektronické podoby:26.10.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:26.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.12.2006
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK