Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání regionu Střední Morava a švédského regionu Västra Götaland v oblasti rozvoje informační společnosti a regionálních inovačních strategií
Název práce v češtině: Porovnání regionu Střední Morava a švédského regionu Västra Götaland v oblasti rozvoje informační společnosti a regionálních inovačních strategií
Název v anglickém jazyce: Comparison of the region Střední Morava and the Swedish region Västra Götaland in area of information society development and regional innovation strategies
Klíčová slova: Informační a komunikační technologie, Informační společnost, Inovace, Konkurenceschopnost, Projekty, Regionální inovační strategie, Regionální rozvoj
Klíčová slova anglicky: Competitiveness, Information and communication technology, Information society, Innovation, Projects, Regional innovation strategy, Regional development
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Očko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.11.2011
Datum zadání: 22.11.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2011
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Aleš Pekárek
Zásady pro vypracování
Cílem práce je na základě upravené srovnávací metody (http://figlar.ic.cz/fss/new04.html) porovnat stav v oblasti regionálních inovačních strategií a rozvoje informační společnosti v regionu Střední Morava a švédském regionu Västra Götaland. V závěru práce budou navrženy vhodné budoucí aktivity, které by vedly k možnému vzájemnému transferu vhodných „best practices“.
Předběžná osnova práce:
1. Úvod a popis zvolené komparativní metodiky
2. Představení obou regionů
3. Regionální inovační strategie ve sledovaných regionech
4. Relevantní aspekty rozvoje informační společnosti v obou regionech
5. Zjištěné výsledky porovnání obou regionů a návrhy přenositelných „best practices“
6. Závěr
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
- RIS Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji [online]. Zlín : Zlínský kraj, c2008 [cit. 2011-09-20]. Dostupné z WWW: http://ris.utb.cz/.
- Regionální inovační strategie Olomouckého kraje [online]. Olomouc : Olomoucký kraj, 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné ve formátu PDF z WWW: http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/2347/ris-olk.pdf.
- Region Västra Götaland (Švédsko). Regional policy for a global impact : the RTD & Innovation strategy of Region Västra Götaland Sweden [online]. Gothenburg : Region Västra Götaland, 2010 [cit. 2011-09-20]. Dostupné ve formátu PDF z WWW: http://www.vgregion.se/Pages/128744/RGV_Regional_Policy_Global_Impact.pdf.
- Srovnávací (komparativní) metoda [online]. 2007 [cit. 2011-09-20]. Dostupné z WWW: http://figlar.ic.cz/fss/new04.html.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK