Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Interpretační rámec pojmenování Boha v Ex 3
Název práce v češtině: Interpretační rámec pojmenování Boha v Ex 3
Název v anglickém jazyce: Possible Interpretations of the Designations of God in Ex 3
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Vedoucí / školitel: prof. Martin Prudký, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2013
Datum a čas obhajoby: 21.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2011
Oponenti: doc. Filip Čapek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK