Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Likvidace soudem zrušených kapítálových obchodních společností
Název práce v češtině: Likvidace soudem zrušených kapítálových obchodních společností
Název v anglickém jazyce: Liquidation of Limited Companies Dissolved by Courts
Klíčová slova: Likvidace obchodní společnosti z rozhodnutí soudu Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Likvidátor
Klíčová slova anglicky: Liquidation of the company from the decision of the court Private limited company Public limited company Liquidator
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2011
Datum zadání: 28.06.2012
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 11:45
Místo konání obhajoby: 212
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Oponenti: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK