Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Neurogeneze v dospělém mozku, její regulace a možné funkce
Název práce v češtině: Neurogeneze v dospělém mozku, její regulace a možné funkce
Název v anglickém jazyce: Neurogenesis in the adult brain, its regulation and possible functions
Klíčová slova: neurogeneze, hipokampus, subventrikulární zóna, oddělování vzorců, prevence interference, čichové rozlišování, regulace neurogeneze
Klíčová slova anglicky: neurogenesis, hippocampus, subventricular zone, pattern separation, prevention of interference, olfactory discrimination, regulation of neurogenesis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2011
Datum zadání: 16.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK