Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role of RecQ helicases in maintenance of genomic stability during mitosis
Název práce v češtině: Role RecQ helikáz v údržbě genomové stability během mitózy
Název v anglickém jazyce: Role of RecQ helicases in maintenance of genomic stability during mitosis
Klíčová slova: Helikáza RecQ, mitóza, genomová stabilita, buněčný cyklus
Klíčová slova anglicky: RECQ helicase, mitosis, genome stability, cell cycle
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Dr. Pavel Janščák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2011
Datum zadání: 29.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. František Půta, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Popis funkce RecQ helikáz vyskytujících se v lidských buňkách a s nimi spjatá onemocnění. Buněčný cyklus a mitóza. Vliv RecQ helikáz na genomovou stabilitu buňky během buněčného cyklu a mitózy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The description of the function of RecQ helicases present in human cells and related diseases. The cell cycle and mitosis. The influence of RecQ helicases on genome stability of the cell during the cell cycle and mitosis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK