Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza dihydrogenfosforečnanu deuteriem značeného N-methyl-4-methylpyridinia
Název práce v češtině: Syntéza dihydrogenfosforečnanu deuteriem značeného N-methyl-4-methylpyridinia
Název v anglickém jazyce: Synthesis of deuterium-labelled N-methyl-4-methylpyridinium dihydrogen phosphate
Klíčová slova: Protonová vodivost, neutronová spektroskopie, deuterace 4-pikolin-N-oxidu, dihydrogenfosforečnan deuteriem značeného N-methyl-4-methylpyridinia,
Klíčová slova anglicky: Proton conductivity, neutron spectroscopy, deuteration of 4-picoline-N-oxide, deuterium-labelled N-methyl-4-methylpyridinium dihydrogen phosphate
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2011
Datum zadání: 16.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Oponenti: RNDr. Jiří Urban, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Syntéza dihydrogenfosforečnanu deuteriem značeného N-methyl-4-methylpyridinia
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Synthesis of deuterium-labelled N-methyl-4-methylpyridinium dihydrogen phosphate
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK