Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv velikosti těla a teploty na funkci srdce obratlovců
Název práce v češtině: Vliv velikosti těla a teploty na funkci srdce obratlovců
Název v anglickém jazyce: Influence of body size and temperature on cardiac function in vertebrates
Klíčová slova: velikost těla, teplota, rychlost srdečního tepu, tepový výdej, velikost srdce, obratlovci
Klíčová slova anglicky: body size, temperature, heart rate, stroke volume, heart size, vertebrates
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2011
Datum zadání: 18.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: Mgr. Ivana Marková
 
 
 
Konzultanti: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Práce by měla shrnovat poznatky o škálování velikosti srdce, determinantách rozdílu srdečního tepu na velkých taxonomickych škálách i v průběhu ontogeneze a zaměřit se na vztah intenzity metabolismu, teploty těla a funkce srdce (především rychlosti tepu).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK