Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vývoj, evoluce a homologie příchytných žláz a orgánů nižších obratlovců
Název práce v češtině: Vývoj, evoluce a homologie příchytných žláz a orgánů nižších obratlovců
Název v anglickém jazyce: Ontogeny, evolution & homology of cement glands and attachment organs in lower vertebrates
Klíčová slova: Polypterus senegalus, adhezivní orgány, cementové žlázy, larvy, obratlovci
Klíčová slova anglicky: Polypterus senegalus, adhesive organ, cement gland, larvae, vertebrates
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2011
Datum zadání: 15.11.2011
Datum a čas obhajoby: 29.11.2017 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.09.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.11.2017
Oponenti: prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c.
  doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK