Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko (1925–1927) v kontextu poválečných realismů v Německu, Francii a Itálii
Název práce v češtině: Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko (1925–1927) v kontextu poválečných realismů v Německu, Francii a Itálii
Název v anglickém jazyce: The group Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko (1925–1927) in context of postwar realisms in Germany, France and Italy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2011
Datum zadání: 18.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.11.2011
Datum a čas obhajoby: 15.11.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.11.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.
  doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK