Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fanfikce a intertextualita
Název práce v češtině: Fanfikce a intertextualita
Název v anglickém jazyce: Fanfiction and Intertextuality
Klíčová slova: fanfikce, intertextualita, fandom
Klíčová slova anglicky: fan fiction, intertextuality, fandom
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2011
Datum zadání: 15.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2011
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je zevrubným způsobem popsat literární podobu fanfikce, její intertextový vztah ke zdrojovému textu a další intertextové vztahy, do kterých vstupuje.
Primárně se práce bude zabývat fanfikcemi v češtině a angličtině, odkazujícími na literární texty (Harry Potter, Pán prstenů), ale vezme v potaz i ty typy fanfikce, jejichž zdrojovým textem byl film, seriál nebo anime (Hvězdné války, Hvězdná brána, Naruto), a pokusí se postihnout, jakým způsobem ovlivňuje médium zdrojového textu podobu textu fanfikce.
Dále se práce bude věnovat různým pojetím intertextuality a tomu, jakým způsobem určuje fungování fanfikce, a to jak z hlediska vztahu mezi výchozím kanonickým textem a díly fanfikce (intertextualita primární), ale i z hlediska způsobů, jimiž do fanfikcí vstupují ještě další texty (básně, písňové texty, jiná literární díla apod; intertextualita sekundární).
Seznam odborné literatury
Literatura: Primární
kánon:
Rowlingová, Joan K. Harry Potter a kámen mudrců. Praha: Albatros, 2002.
Rowlingová, Joan K. Harry Potter a tajemná komnata. Praha: Albatros, 2002.
Rowlingová, Joan K. Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Praha: Albatros, 2003.
Rowlingová, Joan K. Harry Potter a ohnivý pohár. Praha: Albatros, 2002.
Rowlingová, Joan K. Harry Potter a Fénixův řád. Praha: Albatros, 2004.
Rowlingová, Joan K. Harry Potter a princ dvojí krve. Praha: Albatros, 2005.
Rowlingová, Joan K. Harry Potter a relikvie smrti. Praha: Albatros, 2008.

archívy fanfikcí:
"Unleash Your Imagination - FanFiction.Net." Unleash Your Imagination - FanFiction.Net. N.p., n.d. Web. 15 Sept. 2011. .
"Time Eater :: Harry Potter fanfiction." Time Eater :: Harry Potter fanfiction. N.p., n.d. Web. 15 Sept. 2011. .
"FanFiction - Povídky - Harry Potter Fanfiction." FanFiction - Povídky - Harry Potter Fanfiction. N.p., n.d. Web. 15 Sept. 2011. .

Sekundární
Aragay, Mireia, ed.: Books in motion: adaptation, intertextuality, authorship. Amsterdam; New York : Rodopi, 2005.
Evans, Allison. The Global Playbground - Fanfiction in Cyberspace. Diplomová práce na oboru Dětská literatura. Roehampton University, Londýn, 2006.
Hellekson, Karen, and Kristina Busse, eds. Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet: New Essays. Jefferson, NC: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006.
Nünning, Ansgar, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - osobnosti - základní pojmy. Vyd. 1. ed. Brno: Host, 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK