Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teoretickoprávní aspekty účinků rozhodnutí v rámci soudní kontroly ústavnosti právních norem
Název práce v češtině: Teoretickoprávní aspekty účinků rozhodnutí v rámci soudní
kontroly ústavnosti právních norem
Název v anglickém jazyce: Theoretical and Legal Aspects of Effects of Decisions within the Judicial Control over
Constitutionality of Legal Rules
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2006
Datum zadání: 10.07.2006
Datum a čas obhajoby: 09.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 09.10.2006
Oponenti: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK