Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulárně cytogenetické vyšetření chromozomových aberací v mozaice
Název práce v češtině: Molekulárně cytogenetické vyšetření chromozomových aberací v mozaice
Název v anglickém jazyce: Molecular cytogenetic analysis of mosaic chromosomal abnormalities
Klíčová slova: mozaicismus, numerické aberace, strukturní aberace, Turnerův syndrom, Downův syndrom, marker chromozomy, diagnostika mozaicismu, FISH, array CGH
Klíčová slova anglicky: mosaicism, numerical aberrations, structural aberrations, Turner syndrome, Down syndrome, marker chromosomes, diagnostics of mosaicism, FISH, array CGH
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2011
Datum zadání: 14.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Posouzení a srovnání různých molekulárně cytogenetických metod používaných k analýze mozaikových forem chromozomových aberací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Evaluation and comparison of various molecular cytogenetic methods that are applied for analysis of mosaic forms of chromosomal abnormalities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK