Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides L.) jako zdroj biochemicky aktivních látek
Název práce v češtině: Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides L.) jako zdroj biochemicky aktivních látek
Název v anglickém jazyce: Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) as a source of biochemically active substances
Klíčová slova: Rakytník řešetlákový, Hippophae rhamnoides L., extrakce, chemické složení, olejový profil, nutriční látky, vitaminy, flavonoidy
Klíčová slova anglicky: Sea Buckthorn, Hippophae rhamnoides L., extraction, chemical composition, oil profile, nutraceutical compounds, vitamins, flavonoids
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2012
Oponenti: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK